HENZL Jaroslav-stavební firma
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • zateplování objektů
Přejít na obsah

INFORMACE

Několik zásadních důvodů proč zateplovat:
1. úspora nákladů na vytápění (cca 30%)
2. snížení tepelných ztrát objektu (bod promrzání se posune ze zdiva do izolantu KZS)
3. příjemné teplotní klima uvnitř objektu v letním i zimním období
4. snížení vnější hlukové zátěže
5. zamezení vzniku plísní
6. nový vzhled objektu (zvýšení jeho tržní hodnoty)
7. minimalizace objemových změn na objektu vlivem teplotních rozdílů
    Moje firma vznikla začátkem roku 2001. Od roku 2003 se převážné specializuji na komplexní opravy obvodových plášťů rodinných a panelových domů, provedením kontaktního zateplovacího systému na bázi polystyrénových nebo minerálních podkladů.
    
Zajišťuji opravy opláštění stavebních objektů, opravy poruch betonových prvků systémem reprofilací, sanace balkónů a lodžií včetně podlahových konstrukcí, výměnu meziokenních výplní.
    Zakázku dokážu realizovat "na klíč", včetně zajištění subdodavatelských služeb. Jedná se o dodávku rámového lešení, klempířských a zámečnických prací (včetně povrchových úprav), výměnu výplní stavebních otvorů (okna, dveře), úpravy vedení bleskosvodů, včetně provedení revizí, zednické a malířské práce (opravy soklů, okapových chodníků, dlažeb apod.). Samozřejmostí je úklid staveniště, odvoz a uložení odpadových materiálů na skládku.
    
Používám výhradně certifikované zateplovací systémy, které jsou certifikovány pouze jako celý systém. Převážně se jedná o zn. BASF, HASIT, CAPAROL, WEBER-TERRANOVA, STOLIT. Tyto systémy nabízejí širokou škálu barevných odstínů v podobě disperzních, silikátových nebo silikónových jemnozrnných omítek, které zaručují vysokou odolnost celého KZS (kontaktní zateplovací systém) proti povětrnostním vlivům.
    Mým krédem je provedení kvalitního díla za rozumnou cenu a hlavně spokojený zákazník. Převážná část mého dosavadního působení byla v okresech Litoměřice a Louny.
    
Zajišťuji zdarma zaměření objektu, zpracování cenové nabídky, pomoc při zajištění finančních prostředků k realizaci zakázky, barevné řešení a v neposlední řadě také technickou pomoc při řešení odstraňování problémů spojených s obvodovým pláštěm objektu. Záruku za provedené dílo poskytuji v délce 60 měsíců a moje firma je pojištěna do výše 10 mil. Kč z odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností.
   

mobil: +420 604 122 179

email: stav.henzl@seznam.cz

DIČ: CZ7212302680
IČO: 613 51 407
Návrat na obsah